MINX Contact

Bestuur 2020-2021:

Voorzitter: Jikke de Ranitz
Secretaris: Julie Smit
Penningmeester: Maud Crooijmans

E-mailadres: damesdispuutminx@gmail.com
Postadres: Boschstraat 105C, 6211 AW
Rekeningnummer: NL53 INGB  0007 0919 00
Telefoonnummer: 06-16668837 (secretaris)